WEFIT phá sản, sự sụp đổ của "ý tưởng đẹp" | Tin tức Việt Nam mới nhất 13/5/2020