Tỷ giá ngoại tệ ngày 11/2: Yen Nhật giảm, bảng Anh tăng giá