TX Ninh Hòa: tập trung phát triển thành đô thị vệ tinh của thành phố Nha Trang