Tuyển Tập Hoạt Hình Doraemon Tiếng Việt Tập 9 – Làm Anh Khó Lắm, Búa Khôi Phục Trí Nhớ