Tuyển Tập Hoạt Hình Doraemon Tiếng Việt Tập 16 – Kem Người Sói, Ống Bơm Cơ Thể