[Toán nâng cao lớp 7] – Tìm số hữu tỉ chưa biết trong một đẳng thức – Thầy Hùng Cường