Tiếng anh chuyên ngành Du Lịch – Khách sạn | Bài 7 Xin lỗi khách trấn an và tạo tin tưởng