Thời tiết 12h 20/05/2020: Toàn miền Bắc tăng nhiệt trước khi đón mưa dông từ đêm 21| VTC14