Sự kiện ra mắt Bphone B86 – Trải nghiệm không giới hạn | VTV24