Rợn người ở nhà mồ Ba Chúc (An Giang), nơi thảm sát kinh hoàng của chính quyền Khmer Đỏ | THDT