Pháp luật đại cương| Bai2 IV Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý