PC là gì? Phần cứng máy tính là gì? Cấu trúc máy tính gồm những bộ phận nào?