[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2019] MÔN LỊCH SỬ: Một số lưu ý khi ôn thi