Nét đẹp đường từ làng Rô Leng qua chùa Kokas đi làng Tà Lọt, Châu Lăng, Tri Tôn, An Giang 18/03/2020