Nắng nóng rủ nhau ra đập tắm, 2 học sinh cấp 3 chết đuối