Mẹo Vặt Cuộc Sống: Mẹo vặt cứu nguy món ăn bị mặn do lỡ tay cho quá nhiều muối