Máy hàn nhiệt ống nước Maxpro MPPW800, hàn các loại ống PVC, HPDE, PPR