Mất gốc Tiếng Anh, tự học thế nào để giỏi lên? | VyVocab Ep.47 | Khánh Vy