Lineage 2 Revolution: 5 điều cần biết trước khi chơi, cách lên LV nhanh