Lâu lắm rồi mới nghe tiếng leng keng và ăn cây "cà rem tuổi thơ" ngon đến vậy