Kiểm tra hành chính căn hộ 'tịnh thất Bồng Lai' ở Long An