KARAOKE | Nếu Chúng Mình Cách Trở – Randy ft. Hoa Hậu Kim Thoa