iPhone 12 Flip Lộ diện, Đầu não phát triển Camera của Google rời công ty| TCN ngày 14/5