Hướng dẫn cập nhật thủ công LMHT 10.8, nhanh, không lỗi.