Hướng dẫn cập nhật LMHT 10.9 thủ công (max speed, nhanh)