HTV BẠN MUỐN HẸN HÒ | BMHH #319 FULL | KHÁNH ĐÔNG – VĂN TIẾN | NGÂN HÀ – HOÀNG GIA | 2/10/2017