HTV BẠN MUỐN HẸN HÒ | BMHH #224 FULL | THANH TRUNG – MỸ DUYÊN | VĂN THẢO – THU LẬP | 28/11/2016