HTV BẠN MUỐN HẸN HÒ | BMHH #219 FULL | XUÂN HÙNG – MINH TUYỀN | ĐĂNG HUY – THANH TRÚC | 13/11/2016