HTV BẠN MUỐN HẸN HÒ | BMHH #217 FULL | VIẾT MỤC – BẢO NGÂN | XUÂN BÍCH – NGUYỄN THỊ LẮM | 6/11/2016