HTV BẠN MUỐN HẸN HÒ | BMHH #225 FULL | HOÀNG LONG-HOÀNG SANG | LÊ T.NGA – THANH TÂN | 5/12/2016