HTV BẠN MUỐN HẸN HÒ | BMHH #203 FULL | VĂN VĨ – THU THẢO | THANH HẢI – NGUYÊN THUY | 18/9/2016