Hồ Việt Trung, Vĩnh Thuyên Kim – Thiên Duyên Tiền Định | Cặp đôi vàng || Ca nhạc