Hẹn Ăn Trưa|Tập 180: Cát Tường chê thẳng mặt người chơi, tính nhào vô vì không chịu nổi thái độ