[HCM114] #NguyênTắcVÀNG số 4: Equalizer (EQ). ĐT Hoàng Q12. 0937031686