Giáo viên khóc lóc vì mua tài liệu ôn thi “thăng hạng” không trúng câu nào