Giai điệu Tự hào 5: Đưa cơm cho mẹ đi cày – Mỹ Linh & Mỹ Anh