Giai điệu Tự hào 06.15: Hạt gạo làng ta – Trần Thu Hà, My Anh & Tốp ca Thiếu Nhi