[FUN] Nhân viên nShop cũng đọc sai tên game 3DS, Nintendo Switch, PS4!!! Bạn có giống vậy?