[FMV] Ngọt Đến Súng Răng Rồi- Lớp Trưởng Điện Hạ – Ngưu Tuấn Phong, Hình Phi – phim 2019