Dương Triệu Vũ tuyên bố thoát khỏi cánh Đàm Vĩnh Hưng, được Bảo Anh mừng sinh nhật bất ngờ