Đàm Vĩnh Hưng, Dương Triệu Vũ cặp BGK Tuyệt Đỉnh Song Ca