Có bà vợ nào thương lo cho chồng như Nam Phương Hoàng Hậu ?