Chuyện hẹn họ hài hước của chàng sĩ quan hải quân dễ thương | Văn Vĩ – Thu Thảo | BMHH 203