Buổi 1 môn Toán Logic Ôn thi Cao học Kinh tế Quốc dân T5.2019.