Bung Bên Trong Trạm Hàn Hakko 936 NTN – Nên mua Quick 936A hay Hakko 936