BKAV CHÍNH THỨC giới thiệu Bphone B40, B60, B86 và B86s – Tổng hợp sự kiện