Bạn muốn hẹn hò | Thanh Phương – Ngân Trang | Khánh Phương – Kim Phụng | Tập 103 | 04/10/2015 | HTV