BẠN MUỐN HẸN HÒ – Tập 153 | Minh Thiết – Thị Kiều | Văn Hải – Thị Thành | 27/03/2016