Bà trùm xạ thủ VIOLET lột xác hoàn toàn trong phiên bản mới