ART#25 | Acrylic Painting – Cánh đồng hoa hướng dương | Field of sunflowers